Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2013

misscherry
17:23
8749 df14
Reposted fromdamagecase damagecase viadianka66 dianka66

February 25 2013

misscherry
17:39
misscherry
17:06
misscherry
17:05

horocue:París, 2005.

Reposted fromMoonTide MoonTide viahibernacja hibernacja
misscherry
16:52
6726 6528
Reposted fromtisiphone tisiphone viaarchitect architect

February 21 2013

misscherry
16:14

February 15 2013

misscherry
15:22

February 04 2013

misscherry
19:45
o, naiwna kobieto.
Reposted fromreleaseme releaseme viahibernacja hibernacja
misscherry
19:45
Waga to najfajniej spada jak się ją wypierdoli przez okno.
— xD
Reposted frommekaari mekaari viahibernacja hibernacja

February 02 2013

misscherry
15:17
Reposted frombylejaka bylejaka vialovekillsslowly lovekillsslowly
misscherry
15:15
4321 150d
Reposted fromeklerrka eklerrka vialovekillsslowly lovekillsslowly

February 01 2013

misscherry
19:25
misscherry
19:12
2920 7877
misscherry
15:07
W wersji fonetycznej wierszyk ten brzmi identycznie w obu językach i ma swoje (oczywiście inne) znaczenie w jednym i drugim. Jest to chyba jedyny wiersz na świecie o takich właściwościach.

Wersja polska: 

Oko trę, że mam ból
 Taki los komu żal ?
 oko trę, pali sól
 O madame, kulą wal
 Ile trosk, ile burz,
 a krew kipi, wre ,
 O madame, oto nóż
 O, madame, oto mrę

 wersja francuska:

 O, contrain je m'emboulle,
 Taquilosse, comme ou jalle?
 O, cotrain, polissoule
 O madame, coulon valle!
 Il est trosque, il est bouge,
 A ma creve qui pis vrai
 O, madame, o tonuche
 O, madame, o tome rain
— Julian Tuwim
Reposted fromsteppen steppen viahibernacja hibernacja

January 31 2013

misscherry
22:50
Reposted frombethgadar bethgadar viahibernacja hibernacja
misscherry
22:49
Przyłapać osobę, która się nam podoba, na tym, że nam się przygląda.
— bezcenne.
misscherry
18:04
Reposted fromkniese kniese viatreesgivemewood treesgivemewood
misscherry
17:57

January 19 2013

misscherry
23:06
5471 1a3d 500
awesome idea
Reposted fromdelima delima vialovekillsslowly lovekillsslowly
misscherry
23:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl